Kategoriler
QHA

18 MAYIS 1944 SÜRGÜNÜNÜDE HAYATINI KAYBEDENLER KIRIM’DA ANILDI

AKMESCİT, 18.05.2011 (QHA) – Kırım’da 18 Mayıs 1944 tarihinde Stalin’in emriyle Kırım Türklerine karşı gerçekleştirilen sürgün ve soykırım Kırım’da yapılan mitinglerle kınandı, sürgünde hayatını kaybedenler anıldı.
Sürgünün 67. yıldönümü nedeniyle bugün öğle saatlerinde Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Akmescit’in merkez meydanında miting düzenlendi. Mitingde sürgünde hayatını kaybedenler anılırken, Kırım’a dönebilen Kırım Türklerinin karşı karşıya bulundukları sorunların ülke yönetimi tarafından çözülmesi talep edildi. Miting katılımcıları, “İktidar istemiyorsa Kırım’daki eski yerleşim adlarını kendimiz geri getireceğiz.”, “(Kırım Tatarlarını) Asimilasyondan koruyalım.”, “Kırım Tatar diline resmi statünün geri verilmesini istiyoruz.”, “Yasalarda Kırım Tatarlarına köklü halk statüsünün verilmesini talep ediyoruz.” yazan pankartlar açtılar.
Kırım Tatar Türklerinin temsil organı olan Kırım Tatar Milli Meclisinin düzenlediği mitinge Kırım’ın dört bir köşesinden gelen 30 binden fazla Kırım Tatarı katıldı. Mitinge destek için Türkiye’den Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Kemal Yurtnaç ve Türkiye’deki Kırım Dernekleri başkanları, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya ve Rusya’dan heyetler katıldı.
Mitingi Kırım Tatar Milli Meclisi 1.Başkan Yardımcısı, Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov açtı. Miting açılışından sonra Kırım Müftüsü Emirali Ablayev sürgünde ölen Kırım Tatarlarının ruhuna dua okudu.
KIRIM BAŞBAKANI VASİLİY CARTI: “SÜRGÜN, HER ZAMAN UKRAYNA TOPRAKLARI ÜZERİNDE BİR LEKE OLARAK KALACAKTIR”
Mitingde konuşma yapan Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Vasiliy Cartı, Kırım Hükümetine düşen görevin Kırım Tatar halkına özen göstermek olduğunu kaydetti. Cartı, “Bugün biz haksız yerde ‘sürgün’ kelimesiyle birlikte anılan insanları anıyoruz. Haksız yerde çünkü sürgün demek suç demektir. Bizim iktidar olarak bugünkü görevimiz Kırım Tatar halkına ve Kırım’da yaşayan insanlara özen göstermektir. Bunu Kırım Tatarları ve Kırım’da yaşayan insanlar hayat mücadelesi vermesin, rahat yaşasın diye yapmalıyız. Sürgün, her zaman Ukrayna toprakları üzerinde bir leke olarak kalacaktır” dedi.
YANUKOVİÇ: “SÜRGÜNLERİ VE SİYASİ BASKIYI HALA UNUTAMAYAN UKRAYNALILAR, O KORKUNÇ DÖNEMDE MAĞDUR OLAN HER İNSANIN ACISINI PAYLAŞIYORLAR”
Vasiliy Cartı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in sürgünün 67. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okudu. Yanukoviç, yolladığı mesajda Stalin rejimi tarafından 1940’lı yıllarında Kırım Tatarlarının yanı sıra Kırım’dan Bulgarlar, Ermeniler, Rumlar, İtalyanlar ve Almanların da sürgün edildiği kaydederek, “Bu acı yolda sürgüne uğrayan binlerce insan açlıktan, hastalıklardan ve işkencelerden ölmüştü. Kolektifleştirme döneminde yapılan sürgünleri ve siyasi baskıyı hala unutmayan Ukraynalılar, o korkunç dönemde mağdur olan her insanın acısını paylaşıyorlar.” dedi.
KEMAL YURTNAÇ: “TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATKISI DEVAM EDECEKTİR”
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Kemal Yurtnaç, bugün Kırıma dönmekte olan Kırımlıların bu topraklarda yaşayan diğer toplumlarla bir arada, barış ve huzur içinde bir yaşam kurmalarının en büyük arzuları olduğunu kaydetti. Yurtnaç, “Türkiye Cumhuriyeti de bu süreçte Ukrayna hükümetinin sürgün edilen halkların haklarının iadesi ve Ukrayna toplumuna entegrasyonu için bugüne kadar verdiği takdire şayan çabalara ciddi destek sağlamıştır.”
“Ukrayna hükümetinin Kırıma dönen bütün halkların iskan, istihdam sorunlarının çözülmesi ve kültürel kimliklerinin korunması için bundan sonra gerçekleştireceği çalışmalara da Türkiye Cumhuriyetinin katkısı devam edecektir.” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE’NİN KIRIM TATARLARINA DESTEĞİ – KIRIMOĞLU: “UKRAYNA TARAFI BAZI SEBEPLERDEN DOLAYI TİKA’NIN UKRAYNA’DAKİ PROGRAMLARINI ONAYLAMIYOR”
Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, yaptığı miting konuşmasında, Ukrayna’nın Kırım Tatarlarının sosyal problemelrini çözememesine karşılık Türkiye’nin TİKA programları aracılığı ile gerçekleştireceği yardımları da onaylamadığını kaydetti.
Kırımoğlu, “Devlet tarafından Kırım Tatarlarının kendi vatanlarında yerleşmeleri için sosyal programlarının finansman meselesinin felaket durumda olduğunu dikkate alarak biz yine de yardım için, ilk olarak ana dilimizde okullar ve evlerin kurulması için, bize komşu ve akraba olan memleketin yöneticilerine müracaat etmeye mecbur olduk. Türkiye bizlere yine de yardım elini uzattı. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu yılın başında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanına bu yıl içerisinde Kırım’da bizim için 2 tane okul inşa edilerek teslim edilmesi, Akmescit’te Kırım Tatar Kültür Merkezinin inşaatı ve vatandaşlarımıza ev konusunda da inşaatların başlanması yönünde talimat verdi.” dedi.
Kırımoğlu tüm bu projelerin gerçekleşebilmesi için Ukrayna devleti tarafından bu sene ayrılacak bütçenin 5-6 katına ihtiyaç olduğunu belirterek, öte yandan ise Türk başbakanın verdiği talimatların da yerine getirilmediğini kaydetti. Kırımoğlu, “Ukrayna tarafı bazı sebeplerden dolayı TİKA’nın Ukrayna’daki programlarını onaylamıyor. Ümit ediyoruz ki, bu mahsus yapılan sabotaj değil de, yalnız bürokratik meseledir ve inşallah bu problem ortadan kaldırılacak ve yakın zamanlarda bu bizim çok mühim olan sosyal tesislerin inşaatları başlanacaktır.” şeklinde konuştu.
KIRIMOĞLU: “KOMŞU MEMLEKET MİLLİ MECLİSİMİZE KARŞI HAREKET YAPANLARA ŞİMDİKİNDEN DAHA ÇOK MADDİ DESTEK VERİLECEK”
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, ismini vermeyerek Rusya’nın Kırım Tatarlarının özyönetim organı olan Kırım Tatar Milli Meclisine karşı hareket eden teşkilatlara sağladığı maddi desteği artıracağına dair bilgi sahibi olduklarını söyledi. Kırımoğlu, “Elimize geçen bilgilere göre, yakın zamanlarda Milli Meclisimize karşı hareketler yapan farklı Kırım Tatar siyasi gruplara ve teşkilatlara komşu memleketin istihbaratı tarafından şimdikinden daha çok maddi destek verilecek. Mevcut olan böyle teşkilatlar ve grupları desteklemekle beraber Kırım Tatarları arasında Milli Meclis’e karşı hareketler yapabilecek yeni yeni siyasi, dini, mesleki, sportif, gençlik, kadın ve diğer teşkilat ve gruplar yaratılacak ve onların Milli Meclis’e karşı aktifliklerine göre para ve propaganda desteği verilecek.” dedi.
KIRIMOĞLU: “UKRAYNA BİZİM DEVLETİMİZDİR”
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının sorunlarını çözemeyen Ukrayna’nın merkezi yönetimine karşı oluşan şüphelere “Ukrayna bizim devletimizdir” diyerek cevap verdi.
Kırımoğlu, “Son zamanlarda birçok insanımızdan: ‘Eğer Ukrayna’nın bizim halkımıza karşı davranışları böyle devam edecekse, bu devletin yurtsever vatandaşı, vatanseveri olarak kalmamız çok zor olacaktır’,- gibi fikirler duymak mümkündür. Belki de gerçekten de öyledir, ama bizim diğer alternatifimiz yok ve olmayacak. Ukrayna bizim devletimizdir. Ama bu devletin nasıl olacağı – kuvvetli, bağımsız bir ülkede yaşayan insanların ve milletlerin hak-hukuklarına yüksek seviyede saygısı olan demokratik bir devlet olacak mı, yoksa haksızlık ve rüşvetçilik içinde boğulan, başka bir devletin emirleriyle yaşayan bir uşak devlet olacak mı – bu mesele büyük derecede kendilerimize, kendi davranışlarımıza bağlıdır.” dedi.
Kırımoğlu, Ukrayna’da Kırım Tatarlarının haklı taleplerini destekleyen, yardım etmeye hazır olan milyonlarca dostları olduğunu söyledi. Kırımoğlu, “İleride de biz bu ülkenin demokratik güçleriyle beraber Ukrayna devletinin adım adım dünyanın en uygar ve medeni devletlerin standartlarına yakınlaşması için gayret edeceğiz. Biz daima olduğu gibi her türlü bölücü hareketlere, yani Kırım yarımadasını Ukrayna’dan kopararak başka bir devlete eklemek isteyenlerin maceracı davranışlarına, bu mübarek toprağımızda huzursuzluk yaratmaya isteyenlere karşı olacağız. Halkımızın tüm sorunlarını hiç zor kullanmadan yalnız barış içerisinde, toprağımızda yaşayan tüm diğer milli azınlıkların ve toplumların hak hukuklarına saygı içerisinde çözmek için hareketlerimizi devam edeceğiz. Sadece bu şekilde millet kendi niyetlerini yerine getirebilecektir.” diye konuştu.
Matem mitingi bir bildiri ile sona erdi. Bildiride dünya kamuoyundan Kırım Tatar halkına hakların iadesi ve vatanda gelişim garantilerinin sağlanarak soykırım suçunun ortadan kaldırılması istendi. Mitinge katılanlar Ukrayna Cumhurbaşkanına, Ukrayna Parlamentosuna, Birleşmiş Milletler’e, AGİT, Avrupa Kurulu, Avrupa Birliği’ne Kırım Tatarlarının sorunlarını çözmek için düzenlenecek olan uluslararası forumun tarihini belirlemeleri çağrısında bulundular.
Sovyet hükümeti, 18 Mayıs 1944’te Kırım’daki tüm Kırım Tatarlarını sürgün etti. Sürgün sırasında Kırım Tatar erkeklerinin büyük çoğunluğu Kızılordu’da Alman Nazi ordusuna karşı savaşıyordu. Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün edilen Kırım Tatarlarının yüzde 46’sı yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Kırım Tatarları, 1989’un sonuna kadar sürgün yerlerinde zorla tutuluyordu. Anavatan Kırım’a geri dönme teşebbüsleri hapisle ve yeni sürgünle cezalandırılıyordu. Kırım Tatar adı yok edilmişti. Bunun sonucunda Kırım Tatar halkı büyük kayıplar yaşadı. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Kırım Tatarları vatana dönmeye başlarken 150.000’i maddi yetersizlik ve yasal engeller nedeniyle Orta Asya’da kaldı.

Kategoriler
Azertac QHA

KIRIMOĞLU: ”KIRIM TATARLARI İŞE ALIMDA ETNİK AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYOR’

AKMESCİT/SİMFEROPİL, 28.04.2011 (QHA) – Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, bugün Akmescit’te verdiği brifingte Kırım’da devlet organlarında işe alım sırasında Kırım Tatarlarına etnik ayrımcılık yapıldığını belirtti.

Kırımoğlu, etnik ayrımcılık olayları izlenmediği için ayrımcılık olaylarının kayıtlara geçmediğini, ancak Kırım’da İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan memurlardan ancak yüzde 3,6’sını Kırım Tatarlarının oluşturduğunu söyledi. Kırımoğlu, “Kırım Tatarlarının Kırım’ın toplam nüfusunun yüzde 13’nü oluşturduğunu göz önüne alırsak İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda Kırım Tatarlarına karşı yapılan etnik ayrımcılığın 4 katına çıktığını görürüz” dedi.

Kırımoğlu, yürütme organlarında ve yerel belediye şuralarında görev yapan Kırım Tatarlarının sayısının az olmasının da Kırım Tatarlarına karşı etnik ayrımcılık yapılmasına bir örnek olduğunu kaydetti.

Kırımoğlu, “Biz genel olarak her Kırım Tatar Milli Kurultayının toplantısından önce değişik devlet kurumlarına başvurarak orada çalışan Kırım Tatarlarının sayısı hakkında bilgi verilmesini istiyoruz. Çoğu kurum bize bu bilgileri verirken en çok ayrımcılık yapan kurumlar bize cevap vermiyor” dedi.

Niyara Nurmambetova – Osman Bayramaliyev

Kategoriler
QHA

KIRIMOĞLU: ”KTMM, BİR DERNEK OLMADIĞI İÇİN TESCİLİNİ YAPMAYACAK”

AKMESCİT/SİMFEROPİL, 28.04.2011 (QHA) – Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Başbakanı Vasiliy Catı’nın KTMM’nin resmi tescilini yapması gerektiği yönünde yaptığı açıklamayı yorumlarken, KTMM’nin bir dernek olmadığı için tescilini yapmayacağını söyledi.

Kırımoğlu, bugün verdiği brifingte “Kırım Tatar Milli Meclisinin bir dernek olarak tescilini yapması söz konusu ise bu olmaz. Kırım Tatar Milli Meclisi, tüm Kırım Tatar halkının seçtiği temsil organdır” dedi.

Kırımoğlu, KTMM’nin ne olduğunu tam olarak açıklayan yasa tasarısının Ukrayna Parlamentosuna sunulduğunu söyledi. Kırımoğlu, “Ukrayna Parlamentosuna sunulan yasa tasarılarının analizini yapan Ukrayna Parlamentosu Danışma İdaresi bu yasa tasarısı ile ilgili olarak bizim için çok olumsuz bir sonuç çıkardı. Bunun için bu yasanın kabul edilme olasılığı şu anda görülmüyor. Bana göre Ukrayna Parlamentosu bu yasanın kabul edilmesinin önemini henüz anlamadı” dedi.

Kırımoğlu, KTMM’nin resmileştirilmesi sorununda çözümün, devletin KTMM’yi Kırım Tatar halkının temsil organı olarak tanıdığı kararın yayınlanmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Niyara Nurmambetova – Osman Bayramaliyev

Kategoriler
QHA

KIRIM’DA ”HER ŞEY DAHİL” SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRILACAK

AKMESCİT/SİMFEROPİL, 27.04.2011 (QHA) – Kırım Turizm Bakanı 1. Yardımcısı Aleksandr Liyev Kırım’daki turizm işletmelerinde “her şey dahil” sisteminin yaygınlaştırılacağını söyledi.

Liyev, 26 Nisanda yapılan Kırım Parlamentosu (Verhovna Rada)  Sayfiye ve Turizm Daimi Komisyonunun toplantısında günümüzde Kırım’da sadece 52 turizm işletmesinde her şey dahil sisteminin uygulandığını kaydetti. Liyev’e göre 10 Mayıstan itibaren Kırım Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kırım’da bu sistemin uygulaması konusunda seminerlerin yapılacağını belirtti.
Liev, “Seminerlere 360 konaklama işletmesinden çalışanların katılması planlanıyor” dedi. Liyev, bu sistemde yerel ürünlerin kullanılmamasından rahatsız olduğunu söyledi. Liyev, “Türkiye’deki veya Mısır’daki her şey dahil sistemlerine baksak, orada hiçbir yabancı ürün yok. Bizde ise ekmek dışında hiçbir yerli ürün yok” dedi.

Kategoriler
QHA

KIRIM TATAR DİLİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI KURUMSALLAŞIYOR

AKMESCİT/SMFEROPİL, 27.04.2011 (QHA) – 26 Nisanda Akmescit’te Kırım Tatar Milli Meclisi bünyesindeki Ana Dili Uğrunda Mücadele programı kapsamında kurulan Kırım Tatar dilinin geliştirilmesinden sorumlu kurulun olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda kurulun yetkileri ve fonksiyonları konusu ele alındı, kurulun tüzük taslağı kabul edildi. Sadece 7 maddeden oluşan bu taslağın onaylanması için Kırım Tatar Milli Meclisine sunulacağı açıklandı.

Toplantıda Kırım Tatar dilinin geliştirilmesiyle ilgili teklifler müzakere edildi, Kırım Tatar dilinde çizgi film yapımı, çocuklar ve büyükler için televizyonda dil kurslarının yapımı, çocuk dergisinin çıkarılması gibi dilin geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi için finansman aramanın yolları ele alındı.

Toplantıda Kırım Tatar diline ve Kırım Tatar halkına karşı işlenen soykırıma adanan “Avdet” gazetesinin özel sayısının hazırlığı konusu görüşüldü.

Kırım Tatar yazar Rıza Fazıl, kurulun Kırım Tatar dilinde yayın yapan gazetelerin abone sayısını arttırma yönünde çalışmayı, Kırım Tatar yerel meclislerin sivil toplum teşkilatları temsilcileriyle, işadamlarıyla, yerel idare şuraları üyeleriyle yaptığı toplantılarına katılmasını önerdi. Fazıl, Kırım’ın değişik bölgelerinde çocuklar için Kırım Tatar dili kurslarını açma imkânlarını aramayı, büyükler ve çocuklar için ders kitaplarını basmayı teklif etti.

Fazıl, kurulun faaliyetinin sonuçları hakkında bilgi içeren bültenlerin basılması gerektiğini söyledi.

Ayder Acımambetov – Osman Bayramalyev

Kategoriler
QHA

TÜRK BALIKÇI TEKNESİNE EL KONULDU

SİVASTOPOL/AKYAR, 27.04.2011 (QHA) – Sivastopol Hersones burnunun 80 mil açığında Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesinde kaçak balıkçılık yapan Türk teknesine el konuldu.

Ukrayna Sınır Güvenliği Karadeniz ve Azak denizi bölge idaresinin verdiği bilgiye göre tekne 26 Nisanda sınır güvenlik idaresine ait An-26 uçağıyla tespit edildi. Sivastopol Sahil Güvenliğine ait Nikolayev adlı sahil güvenlik botuna kaçak balıkçı teknesi hakkında bilgi verildi. Nikolayev botu denize açılarak telsizle uluslararası deniz güvenlik kanalı vasıtasıyla Türk balıkçılarla irtibata geçmeye çalıştı, ancak bunu başaramadı. Bunun üzerine Ukrayna kontrolündeki sularından kaçmaya çalışan Türk balıkçı teknesine denetleme grubu gönderildi. Bu grup tekne üzerinde kalkan avı için kullanılan 10 kilometre ağ buldu. Tekneye el konuldu. Teknenin bugün soruşturma yapılmak üzere Sivastopol’e getirileceği açıklandı.

Bayram Baybeke

Kategoriler
QHA

KİEV BÜYÜKELÇİSİ MERİÇ, KIRIM PARLAMENTO BAŞKANI KONSTANTİNOV İLE GÖRÜŞTÜ

AKMESCİT/SİMFEROPİL, 19.04.2011 (QHA) – Türkiye Cumhuriyeti’nin Kiev Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, Akmescit’te Kırım Parlamentosu (Verhovna Rada) başkanı Vladimir Konstantinov ile görüştü.

Görüşmeye Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Grigoriy Yoffe, Kırım Parlamentosu Sürgünden Dönen Vatandaşlar ve Etnik İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Remzi İlyasov, Kırım Parlamentosu Ekonomik, Bütçe, Finas ve Vergi PolitikaSI Daimi Komisyonu Başkanı Vitaliy Nahlupin katıldı. Görüşmede Meriç’e Türkiye Cumhuriyeti’nin Akmescit Fahri Başkonsolosu Seyran Osmanov, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği 2. sekreteri Berk Ece eşlik ettiler.

Konstantinov, görüşmede Kırım’ın sosyoekonomik hakkında bilgi verdi. Konstantinov, bu konuda eğitim, sağlık, turizm ve ulaştırma konuları üzerinde durdu.
Konstantinov, Kırım’ın ulaştırma potansiyeline değinerek, yolların inşaatı ve tamiri, Simferopol Havalimanının inşaatı, Kerç Boğazı üzerinden köprü inşaatı konusu üzerinde durdu. Konstantinov, Kırım’ın dünyanın 120 ülkesi ile ticari işbirliği yaptığını anlattı. Konstantinov, Türkiye’nin Kırım’ın önde gelen ekonomik ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Kırım Parlamentosu Başkanı, son zamanlarda Türkiye ile Kırım arasındaki lişklerde olumlu eğilim gözlendiğini, son yıl içinde Türkiye ile Kırım arasındaki mal dolaşımı hacminin artmasının bunun kanıtı olduğunu söyledi. Konstantinov’un verdiği bilgiye göre bu yıl mal dolaşımı hacmi yüzde 24,5 arttı ve 5,2 milyon dolar oldu. Kırım’ın Türkiye’ye ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 3,6 artarak 10,6 milyon dolar oldu.

Ahmet Bülent Meriç, Türkiye ile Kırım arasında daha yakın işbirliğinin net sonuçlar getireceğini söyledi. Meriç, Türkiye’nin iki ülke arasında serbet pazar bölgesi kurma ve vize uygulamasının kaldırılması olmak üzere Ukrayna’ya 2 büyük proje teklif ettiğini, bu projelerin gününmüzde diplomatik düzeyde görüşüldüğünü kaydetti. Meriç, bu teklşiflerin tek taraflı olmadığını, iki ülkenin de bunlardan fayda göreceğini öne sürdü.

Ahmet Bülent Meriç, 2011-2020 Kırım’ın gelişim statejisi okuduğunu söyledi. Meriç, “Ben 2011-2020 gelişim stratejisini inceledim. İyi iş yapıldığını, gerçekten gerçekleştirilebilecek görevlerin belirlendiğini söylemek istiyorum” dedi.

KIRIM’DA TÜRK İŞ FORUMU

Meriç, Türkiye’nin Kırım’ın potansiyelini görebilmesi amacıyla Kırım’da Türk işadamları için iş forumu yapmayı planladıklarını söyledi. Meriç, Kırım yönetimine bu forumun organizasyonu ve gerçekleştirilmesinde aktif katılımda bulunma çağrısında bulundu.

Büyükelçi, forumun 3 kısımdan oluşacağını söyledi. İlk kısmında Kırım yönetimi ve Türk bakanlarının katılımıyla açılış töreni yapılacak. İkinci kısmında seminerler düzenlenecek. Seminerde Ukrayna’nın mevzuatı hakkında, Kırım’ın iyileşen göstergeleri hakkında bilgi verilecek. Forumun 3. kısmında enerji tasarrufu, turizm, sağlık, inşaat gibi ürünlerin yer alacağı fuar yapılması planlanıyor.

Büyükelçi, Ukrayna ve Kırım’da Türk işadamlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda durudu. Meriç, Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov’a gümrük usulünün kolaylaştırılması ve liman vergilerinde indirim yapılması konusunda katkı sağlamasını talep etti. Meriç, Kırım ile Türkiye arasındaki ulaştırmanın iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Meriç, Türkiye’nin Sinop – Yalta, Zonguldak – Sivastopol (Akyar), Zonguldak – Kezlev (Yevpatoriya) deniz hatlarının açılmasına hazır olduğunu söyledi.

MERİÇ, KIRIM TATAR MİLLİ MEKTEPLERİNİN İNŞAATI İÇİN KIRIM YÖNETİMİNDEN YARDIM İSTEDİ

Meriç, Kırım Tatarlarını da unutmadı. Meriç, Büyük Cuma Camii için ve sürgünden dönen vatandaşlara özel ev inşaatı için toprak ayırma sorunlarının çözülmesinden dolayı Kırım hükümetine teşekkür etti. Meriç, “Kırım Tatar halkı, Türk halkının kardeşidir ve biz onlarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Biz Simferopol’ün Fontanı (Borçokrak) semtindeki Kırım Tatar milli mektebinin inşaatını tamamlamaya ve Bahçesaray’da Kırım Tatar milli mektebinin inşaatına başlamaya hazırız. Ancak bu konularda tüm resmi anlaşmaların yapılması gerekir ve biz bu konuda Kırım yönetiminin yardım etmesini istiyoruz” dedi. Konstantinov, okulların inşaatı için gerekli evraklarının hazırlanmasında yardım etme sözü verdi. Konstantinov, Türk yatırımcılarının Kırım’a ilgi duyduğundan emin olduğunu belirterek onları Kırım’a iş yapmak için davet etti. Konstantinov, gümrük usulünün kolaylaştırılması ve liman vergilerinde indirim yapılması konusunda elinden geleni yapacağını kaydetti.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KARARI – “APTAL BİR ADAM 100 AKILLININ HÂLÂ ÇÖZEMEDİĞİ İŞİ AÇTI”

Meriç, Kırım Parlamentosunun 2005 yılında sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar aldığını belirtti ve Kırım yönetimine bu konuyu bir daha gündeme getirmeme çağrısında bulundu. Meriç, “Biz 1915’te meydana gelen olaylara farklı bakıyoruz. Bunun yanı sıra biz Ermeni tarafına tarihçilerden oluşan ve o olaylar ile ilgili sonuç çıkaracak özel komisyon kurmayı teklif etmiştik. Türkiye bu komisyonun çıkaracığı sonucu kabul etmeye hazır. Ancak Ermeni tarafı bu yönde hiç bir şey yapmıyor. Türkiye, Osmanlı dönemine ait tüm arşivleri açtı ve isteyen herkes oraya girebilir. Ancak Ermenistan kendi arşivlerini gizli tutuyor” dedi.

Yoffe, Kırım Parlamentosunun 2005’te aldığı kararı yorumlarken “Aptal bir adam 100 akıllı hâlâ çözemediği bir işi açtı. Büyükelçinin bahsettiği karar, 2 dönem önce alınmıştı. Şimdiki milletvekillerinin o kararla hiçbir ilgisi yok. Bu karar, birinin yarasına basmak amacıyla alınmıştı. Tarihi araştırıp olayları değerlendirmek Kırım Parlamentosunun işi değildir”dedi. Konstantinov, yardımcılarına 2005’te alınan kararın geçerliliğini ortadan kaldıracak bir yol bulma talimatı verdi.

Ayder Acımambetov – Osman Bayramaliyev

Kategoriler
QHA

KİEV’DE MÜSLÜMANLARIN AVRUPA’YA ENTEGRASYONU TARTIŞILDI

KİEV, 04.04.2011 (QHA) – Geçtiğimiz günlerde Kiev İslam Toplum Kültür merkezinde yapılan “Avrupa’da İslam: Dünü, Günümüz, Yarını” adlı uluslararası konferansta Avrupa Müslüman toplumunun gelişme öngörüleri, problemleri ve Avrupa Müslüman toplumunun Avrupa toplumuna entegrasyonu konusu ele alındı.

Konferansa dünyanın önde gelen din mensupları, ünlü syasetçiler ve sivil toplum aktivistleri katıldı. Katılımcılar arasında 2008’de kurulan, merkezi Brüksel’de bulunan bağımsız Avrupa İmamlar Birliği Asamblesi Başkanı Haysam Rahma, Rusya’nın Asya Bölgesi Müftüsü Nafigulla Aşırov, Azerbaycanlı siyaset bilimcisi Teymur Atayev, Kiev Patrikanesi Kiev patrik bölgesi basın sözcüsü piskopos Yevstratiy, Ürdün Dinlerarası Varlık Merkezi Müdürü nabil Hadad, Almanya’nın Kiev Büyükelçiliği Kültür Bölümü Başkanı Herald Herrmann, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Gennadiy Udovenko, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı sorumlu görevlileri, Ukrayna’da buluna Müslüman ülkelerin büyükelçileri yer aldılar.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Amademi Fahri Doktoru Yuriy Koçubey, “Avrupa Müslümanları çoktandır tanıyor… Ancak Avrupa’nın üst düzey yöneticileri Müslümanların Avrupa’da bulunmasından, Müslümanların kendilerinin toplu olarak statülerinin belirlenmesi konusunu gündeme getirmeye başlamasından sonra rahatsız olmaya başladı”.
“Bunun üzerine Avrupa, Müslümanların asimilasyonuna yönelik yanlış politika yapılmaya başladı” dedi.

Suudi Arabistan’ın Kiev Büyükelçisi Cudii Al Hazal, çok değerli manevi mirasa sahip olan Müslümanların bu senaryoyu görmek istemediklerini söyledi ve Avrupa Birliği yönetimine Müslümanların bu mirasını koruma ve geliştirme çağrısında bulundu.

Konferansta, son zamanlarda Avrupa’da büyük Müslüman düşünür ve aktivistlerin ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca Avrupa İslam Teşkilatlar Federasyonu, Avrupa Fetvalar Araştırma Kurulu, Avrupa İmamlar Asamblesi gibi teşkilatların başarıyla faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Avrupa İmamlar Asamblesi Başkanı Heysam Rahma, Müslümanların Avrupa’daki durumun iyileşeceğinden, Müslüman din adamlarının faaliyetinin Avrupa’da değişik dinlerin barış içinde yan yana var olmasını sağlayacağından emin olduğunu söyledi.

Alraid Ukrayna Teşkilatı Başkanı İsmail Kadi, Ukrayna’nın değişik dinler mensuplarının etnik, dil kökeni ayrımı yapmaksızın barış içinde barış ve uyum içinde yaşamanın örneği olduğunu kaydetti.

Ukrayna 1. Kültür Bakan Yardımcısı Yuriy Bogurskiy, “Ukrayna Hükümeti Ukrayna’nın her zaman meşhur olduğu değişik etnik, kültür ve dil arasında barış işbirliğini sağlama yönünde ilerde de katkı sağlayacaktır” dedi.

Almanya’nın Kiev Büyükelçiliği Kültür Bölümü Başkanı Herald Herrmann, Ukrayna’da uyumlu çok dinli ve çok kültürlü toplumun kuruluşunda başlıca görevin ülkede faaliyet gösteren dini teşkilatlara ait olduğunu kaydetti.

İlyas Ali

Kategoriler
QHA

AKMESCİT’TE MAMUT ÇURLU’NUN SERGİSİ AÇILDI

AKMESCİT/SİMFEROPİL, 31.03.2011 (QHA) – Akmescit’te bulunan Ressamlar Evi’nde 30 Martta Kırım Tatar ressam, seramikçi, kilim ustası, tasarımcı Mamut Çurlu’nun 65. yaş jübilesi dolayısıyla sergi açıldı.

Sergide, Çurlu’nun 25 yıllık sanat yaşamı boyunca yaptığı 92 eser yer aldı. Sergilenen eserler arasında resimler, nakış ve dokumacılık ürünleri yer aldı. Sanat uzmanlarına göre bu sergi, Kırım Tatarlarının toplu olarak Kırım’a dönmeye başlamasından bu yana geçen 20 yıl içinde açılan en kapsamlı sergi oldu.

Serginin açılışına Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) 1.Başkan Yardımcısı Refat Çubarov, Kırım Özerk Cumhuriyeti Kültür ve Sqanat Bakan Yardımcısı İsmet Zaatov, Kırım Turizm Bakanının 1. Yardımcısı Aleksandr Liyev, Kırım Tatar Ressamlar Birliği üyeleri, Kırım Tatar kuyumcuları, nakışçıları, el sanatları ustaları, Çurlu’nun yakınları ve dostları katıldı.

Refat Çubarov, “Gerek siyasetçi, gerekse sanatçı, diğer alanlarda faaliyet gösteren Kırım Tatarları farklı işler yapsalar da bunu Kırım Tatar halkının gelişimi gibi tek bir amaç için yapıyorlar. Mamut Çurlu bu insanlardan biridir” dedi.

İsmet Zaatov, Mamut Çurlu’nun bu alanda faaliyet gösteren Kırım Tatar halk sanatının korumasına ve gelişmesine başkalardan fazla katkıda bulunduğunu kaydetti. Zaatov, Çurlu’nun sadece Kırım’da değil, yabancı ülkelerde da ünlü olduğunu kaydetti. Mamut Çurlu’nun çalışmaları Taşkent, Moskova, Berlin, İstanbul, Toronto, New York, Tokyo, Paris ve Paris’te özel kolleksiyonlarda saklanıyor.

Aleksandr Liyev, Çurlu’nun yaptığı eserlerin Kırım’ın özel rengini yansıttığından dolayı bunlara özel ilgi gösterdiklerini kaydetti. Liyev, “Turistler bize ‘Başka yerlerde olmayıp Kırım’da var olan şey nedir?’ sorusunu sorarken biz, ‘Çurlu’nun sanatı’ şeklinde cevap veriyoruz” dedi.
Rüstem Skibin, Sabriye Eyüpova, Emine Halilova, Yelena Yuvçenko, Svetlana Tulupova gibi Çurlu’nun öğrencileri kendisine tavsiyeleri ve önerileri için teşekkürlerini bildirdiler.
Sergide, Çurlu’nun son çalışmalarından “Deportatsiya” (Sürgün) adlı triptik (bir birleriyle ilgili yanyana olan 3 resim) da yer aldı. Çurlu, QHA’ya yaptığı açıklamada “Bu çalışmalar birbirinden farklı, ancak onlar hepisi benim ilgilendiğim ‘Kırım’ı, Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarları başta olmak üzere halkın kaderi’ konusunu açıklıyorlar” dedi.

Mamut Çurlu, 1 Mart 1941 tarihinde Özbekistan’ın Fergana şehrinde doğdu. 1965 yılında Fergana Müzik Okulundan mezun oldu. 1970 yılında Novosibirsk İvan Hlinka Konservatuarını bitirdi. 1980 yılında Fergana Sanat Okulunu tamamladı. 1988 yılında SSCB Ressamlar Birliği üyesi oldu. 1989 yılında sürgünden vatanı Kırım’a döndü. 1996-1997 yıllarında KAUNTERPART Uluslararası İşbirliği Vakfı’nın maddi desteği ile Kırım’da Kırım Tatar kilimciliğini yeniden canlandırma programını gerçekleştirdi.

Niyara Nurmambetova – Osman Bayramaliyev

Kategoriler
QHA

ARZI KIZ EFSANESİ İLK KEZ BALE OLARAK SAHNELENDİ

AKMESCİT/SİMFEROPİL, 23.03.2011 (QHA) – Arzı Kız Efsanesi, 23 Martta Kırım Tatar Akademik Müzikal ve Drama Tiyatrosunda ilk kez bale olarak sahnelendi.
Oyunun yönetmenliğini Kırım Tatar Akademik, Müzikal ve Drama Tiyatrosu Bale Ustası Munir Ablayev yaptı. Balede baş rolleri Ayşe Aliyeva (Arzı Kız), Vadim Üseyinov (Hasan) ve Alim Bilalov (Bektemir) oynadılar. Bale, tiyatro salonunu dolduran seyircilerin beğenisini kazandı.
Efsanede Mishor köyünde yaşayan güzel kız Arzı’nın hayatı anlatılıyor. Arzı, Hasan adlı bir delikanlıyı seviyor. Bu sevgi karşılıklı oluyor. Ancak zengin bir adam olan Bektemir, Arzı’yı kaçırıyor ve güzel kız intihar ediyor.
Tiyatro daha önce bu efsaneyi müzikal tiyatro oyununa ve çocuklar için kukla oyunu olarak repertuarına almıştı. Arzı Kız Balesi, tiyatronun sahnelediği ilk bale oyunu oldu.
Kırım Tatar Akademik, Müzikal ve Drama Tiyatrosu, 110 yıllık tarihinde toplam 100 oyunu sahneledi. Tiyatro, yeniden kurulduğu 15 Nisan 1990 tarihinden bu yana toplam 35 oyun ve konser programı sahneledi. Bugün tiyatroda aktörler, dansçılar, orkestra ve diğer çalışanlar olmak üzere toplam 150 kişi çalışıyor.